Persberichten

Nieuw onderdak voor oud landbouwmateriaal

De Landelijke Gilde Stekene organiseerde reeds verscheidene malen oogstfeesten en vlegeldorskampioenschappen. Op die manier kwamen zij in het bezit van enkele oude landbouwwerktuigen. Door verdere schenkingen en aankopen breidde deze verzameling uit tot een unieke collectie. Met financiële steun van Cera Holding werk een landbouwmuseum opgericht. Dit opende op 7 april haar deuren voor het publiek. We waren aanwezig op de feestelijke opening en mochten samen met de genodigden het allereerste bezoek brengen.

Eerder toevallige start

De jarenlange zoek- en verzameltocht van de Landelijke Gilde, eerder toevallig begonnen met de organisatie van het Belgisch kampioenschap vlegeldorsen resulteerde in een verzameling van meer dan 100 oude landbouwwerktuigen. Zij stonden opgeslagen in de oude melkveestal van de familie Martens-Goossens te Stekene. Met de steun van Cera Holding werden de stallen gerenoveerd en omgebouwd tot een landbouwmuseum. Eerste spreker bij de officiële opening was Lucien Persoon, de voorzitter van de Landelijke Gilde die er bijzonder trost op is dat nu ook in het Waasland een breed publieke kan kennismaken met een stukje landbouwgeschiedenis. Bedoeling is het landbouwmuseum zoveel mogelijke te benutten. In de eerste plaats door de organisatie van oogstfeesten waarbij dan met de werktuigen gewerkt zal worden. Ook scholen en verenigingen kunnen gebruik maken van het museum. Andere Landelijke Gilden zijn eveneens hartelijk welkom.

Nostalgie voor de ene, leerrijk voor de andere

De burgemeester van Stekene Herman Rollier haalde herinneringen op aan de zware maar bevredigende arbeid die vroeger door de boeren met behulp van de werktuigen werd verricht. Men kon als het ware zien dat door de hoofden van veel genodigden de herinneringen aan vroeger voorbijflitsten. Yvan Dossche, directeur Cera Holding, gaf toelichting bij de motivatie om dit initiatief financieel te steunen. Cera Holding is met 465.000 vennoten de grootste coöperatie in België. De vennootschap besteedt jaarlijks 200 miljoen frank aan projecten met een grote maatschappelijke relevantie in verschillende domeinen, onder andere land- en tuinbouw. Het project van de Landelijke Gilde kadert hierin. "Het is belangrijk dat een uniek cultureel patrimonium niet verdwijnt en dat vooral jongere mensen iets opsteken over de manier waarop vroeger landbouw werd gedaan", stelde de directeur. Het was een gelukkige mevrouw Martens die aansluitend de deuren van haar eigen stal mocht openen voor het eerste officieel bezoek aan het landbouwmuseum van de Landelijke Gilde van Stekene.

Lut De Bruyne

Meer info